Krājuma izlase "Pētera Šmita Austrumu puslode"

10/12/2019
Izdrukāt
Fragments no grāmatas "Senatnes pieminekļu pētījums" (Gudzji kaodžen 古蹟考證) no P. Šmita fonda kolekcijas LNB
Fragments no grāmatas "Senatnes pieminekļu pētījums" (Gudzji kaodžen 古蹟考證) no P. Šmita fonda kolekcijas LNB
1

Otrdien, 17. decembrī, plkst. 14.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) tiks atklāta krājuma izlase "Pētera Šmita Austrumu puslode: atzīmējot profesora 150. gadadienu". Krājuma izlase būs skatāma līdz 2020. gada 28. martam lasītavas darba laikā. Ieeja bez maksas.

Profesors Pēteris Šmits (1869–1938) Latvijā ir vairāk pazīstams kā valodnieks, etnogrāfs un folklorists, vairāksējumu izdevumu "Latviešu pasakas un teikas" un "Latviešu tautas ticējumi" autors. Savukārt, ārpus Latvijas Šmita vārds pārsvarā asociējas ar viņu pētniecības darbību Ķīnā, Mandžūrijā un Krievijas Tālajos Austrumos. Ieguvis izglītību Maskavā un Sanktpēterburgā, Šmits vispirms stažējās Pekinā, kur kļuva par vienu no jaundibinātās Pekinas universitātes pirmajiem pasniedzējiem. Viņa galvenie panākumi austrumpētniecībā, kā pirmās sistemātiskās ķīniešu valodas gramatikas mācību grāmatas krievu valodā izdošana pienākas uz laiku Vladivostokas Austrumu institūtā, kur Šmits nostrādāja 20 gadus. Arī pēc atgriešanās Latvijā 1920. gadā Šmits turpināja darbu šajā virzienā, izglītojot Latvijas Universitātes studentus un sabiedrību par Āzijas literatūrām un kultūrām. Šmita sasniegumi bija augsti novērtēti nozares kolēģu vidū un savā laikā viņš tika uzskatīts par vienīgo dzīvo izzūdošās mandžūru valodas speciālistu. Atpazīstot Profesora Šmita ieguldījumu Latvijas un pasaules kultūras un izglītības attīstībā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) iekļāva Pētera Šmita 150. gadadienu svinamo dienu kalendārā 2019. gadam.

LNB Letonikas un Baltijas centra Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā glabājas Pētera Šmita fonds ar viņa dokumentiem, rokrakstiem un tekstiem, kas pārsvarā veltīti Šmita darbībai tieši austrumpētniecības nozarē. Lai gan fonda krājums rada lielu interesi un vērtīgumu priekš pētniekiem, sava satura specifiskuma dēļ viņš ir maz zināms un pieejams plašākajai publikai. Šī krājuma izlase piedāvā apmeklētājiem iespēju iepazīties ar unikālajiem materiāliem no Šmita kolekcijas un gūt izpratni par austrumpētnieсības būtību. Līdzās Šmita fonda materiāliem krājuma izlase ir papildināta ar materiāliem no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) Latviešu folkloras krātuves un LNB grāmatu krātuves.

Pēc krājuma izlases atklāšanas notiks akadēmiskie lasījumi "Profesors Šmits un viņa laikabiedri" latviešu un angļu valodās:

15.30–16.00 Pēteris Šmits un citi pasaku publicētāji un pētnieki
Guntis Pakalns, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve

16.00–16.30 The Empty Pavilion: Sinology as Western Academic Utopia in the Times of Pēteris Šmits
Franks Kraushārs, AsiaRes

16.30–17.00 An Introduction to the Thought of Baron  Roger Budberg, a Baltic German Confucian in Harbin
Mark Gamsa
, Telavivas Universitāte

Akadēmisko lasījumu apmeklējums ir bez maksas. Lūgums iepriekš pieteikt dalību, nosūtot vēstuli uz e-pastu asiaresbibl@lnb.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Georgijs Dunajevs
Nozaru informācijas eksperts
Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716172
E-pasts: georgijs.dunajevs@lnb.lv