Konferences "Latviešu terminoloģija simts gados" prezentācijas

18/10/2019
Izdrukāt

2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika zinātniska konference "Latviešu terminoloģija simts gados".

Rīkotāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija, Valsts pētījumu programmas projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).
 

KONFERENČU, SEMINĀRU, SANĀKSMJU MATERIĀLI

 
Papildu informācija:

Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716051, 67716053
E-pasts: inese.kazaka@lnb.lvevija.vjatere@lnb.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
E-pasts: tka@lza.lv