LNB Kompetenču attīstības centra piedāvāto kursu anotācijas

IzdrukātNosūtīt

Informācija par kursiem pa  kontakttālruņiem 67806129 vai e-pastu: kompetencu.centrs@lnb.lv

PIETEIKTIES KURSIEM

Mācību kursu anotācijas

16 stundu programma "Skolas bibliotēkas darba organizācija" (PDF)

36 stundu programma "Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība bibliotēkā" (PDF)

240 stundu programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (PDF)  Programmas licence (PDF)

960 stundu programma "Bibliotēku zinības" (PDF)  /  Programmas licence (PDF)

Autortiesības bibliotēku darbā (PDF)

Bērnu un jauniešu jaunākā daiļliteratūra: tendences un lasīšanas veicināšana (PDF)

Bibliotēkas krājuma pārvaldība (PDF)

Bibliotēkas krājuma pārvaldība, uzskaite, tehniskā apstrāde (PDF)

Bibliotēkas mārketings modernā sabiedrībā (PDF)

Bibliotēkas un informācijas institūcijas vadība (PDF)

Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši (PDF)

Bibliotēku informācijas sistēma un datu organizēšana (PDF)

Bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā (PDF)

Bibliotēku novadpētniecības darbs (PDF)

Cilvēka informacionālā uzvedība (PDF)

Cilvēks un sabiedrība XX-XXI gadsimta filozofijas kontekstā (PDF)

Dāvinājums un ziedojums bibliotēkā (PDF)

Digitāli mācību resursi latviešu valodas un literatūras apguvei (PDF)

Digitālie informācijas avoti un datubāzes. LNB digitālie resursi (PDF)

Digitalizācijas praktikums (PDF)

Efektīva datora lietošana (PDF)

Efektīva laika plānošana (PDF)

Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana (PDF)

Excel lietpratējiem (PDF)

Excel pamati (PDF)

Fizisko personu datu aizsardzība (PDF)

Fotoattēlu pēcapstrāde (PDF)

Fotogrāfijas pamati (PDF)

Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē (PDF)

Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā (PDF)

Informācijas drošība bibliotēkā (PDF)

Informācijas mārketings (PDF)

Informācijas meklējumvalodas (PDF)

Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajā kolekcijā Periodika.lv (PDF)

Informācijas meklēšanas, izguves iespējas un autoritatīvā kontrole IIS Aleph datubāzēs (PDF)

Informācijas un komunikācijas tiesiskie aspekti (PDF)

Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās (PDF)

IT rīki projektu vadībā (PDF)

Izstāžu darbs bibliotēkā (PDF)

Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra pieaugušo auditorijai (PDF)

Kā mācās pieaugušie? Andragoģijas pamatprincipi (PDF)

Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieejas (PDF)

Klientu ar vājām sociālajām prasmēm apkalpošana (PDF)

Ko vēlas lasītājs? jeb uzziņu intervija lasītāja apkalpošanā (PDF)

Komandas veidošana. Māksla vadīt komandu (PDF)

Krājuma organizācijas pamati (PDF)

Krājuma saglabāšana (PDF)

Kreatīvā informācijas meklēšana (PDF)

Kvalitatīva klasificēšana ar UDK (PDF)

Latvijas bibliotēku sistēma un bibliotēku darbību reglamentējošie dokumenti (PDF)

Latvijas bibliotēku vēsture (PDF)

Latvijas literatūras lasītāja ceļvedis (PDF)

Lietotāju informacionālā uzvedība un informācijas aktivitātes (PDF)

Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana (PDF)

Literatūras pamati bibliotekāriem: māksla, kritika, process (PDF)

Maketēšanas pamati – Adobe inDesign (PDF)

Māksla, mākslasdarbs un mākslinieks – filozofisks diskurss (PDF)

Mediju pedagoģija: kā audzināt bērnu informācijas sabiedrībā (PDF)

Metodes un paņēmieni veiksmīgam darbam ar pieaugušo auditoriju (PDF)

Metodiskais darbs reģiona galvenajā bibliotēkā (PDF)

MS Excel: izklājlapas un to pielietojums bibliotekārajā darbā (PDF)

Mūsdienīga bibliotēka – iekārtojums un droša darba vide (PDF)

Mūsdienīgas prezentācijas prasmes (PDF)

(Ne)nopietna spēle nopietniem jautājumiem (PDF)

Pasākumu scenāriju veidošanas pamatprincipi (PDF)

Pasākumu veiksmīgas norises nosacījumi (PDF)

Pozitīvās domāšanas stratēģija mūsdienīgā saskarsmē (PDF)

Profesionālā konsultēšana (PDF)

Runas prasmes saziņā (PDF)

Skolas bibliotēka: no tradicionālas uz zināšanu bibliotēku (PDF)

Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite (PDF)

Skolēnu informācijpratības pilnveide bibliotēkā (PDF)

Skolēnu literāro interešu veidošana (PDF)

Smadzeņu darbības noslēpumi (PDF)

Sociālie mediji bibliotēkas publicitātē un tēla veidošanai (PDF)

Stratēģiskā plānošana (PDF)

Stress un profesionālā izdegšana (PDF)

Tests klātienē tālmācības izglītības programmā "Androgoģija" (gala pārbaudījums) (PDF)

Testu veidošana e-mācību vidē Moodle (PDF)

Tiešsaites abonētās datubāzes (PDF)

Tika, tika, gramatika (PDF)

Trīs soļi līdz mūsdienīgam bibliotēkas iekārtojumam (PDF)

Tulkotā daiļliteratūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences (PDF)

UDK un klasificēšanas procesa pamati (PDF)

Vērtības un bibliotekārā ētika (PDF)

XML pamati (PDF)