Tiešsaistes abonētās datubāzes

Izdrukāt

LNB piedāvā informācijas resursu meklētāju "Primo", kas ļauj vienlaikus meklēt LNB abonētajās un brīvpieejas datubāzēs. Primo nenodrošina iespēju meklēt sekojošos elektroniskajos resursos: Letonika.lv, nozare.lv, diva.lv, filmas.lv, Latvijas Standartu datubāze, latlex, Baltisches Biographisches Archiv, Integrum, Naxos Music Library, Heritage of the Printed Book Database. Lai iegūtu pilnīgu rezultātu atspoguļojumu, lūdzu, pārbaudīt meklēto informāciju minētajos resursus atsevišķi.

PRIMO
DATUBĀZU IZMANTOŠANA ĀRPUS LNB TELPĀM

Video pamācība kā noformēt piekļuvi datubāzu izmantošanai attālināti
Uzziņu literatūra abonētajās datubāzēs (PDF)
Pārskats par Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) bibliotēkās abonētajām datubāzēm (XLSX)

Izmēģinājuma datubāzes

  —

Latvijas datubāzes

Ārzemju datubāzes

Bibliogrāfiskās datubāzes

E-grāmatas, vārdnīcas, enciklopēdijas

Brīvpieejas resursi

Bezmaksas palīgrīki

Atsauksmes un ieteikumus par datubāzu abonēšanu LNB gaidīsim uz e-pastu: saiva.cakure@lnb.lv