Skenētie kartīšu katalogi

Izdrukāt

LNB piedāvā izmantot skenētos kartīšu katalogus un kartotēku, kuros ar tīmekļa lietojumprogrammas palīdzību iespējams pārlūkot un meklēt kataloga informāciju. Pašlaik pieejami:

Lūdzu pievērsiet uzmanība katra kataloga laika aptvērumam. Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā. Izdevuma pasūtīšana no elektroniskā kataloga samazinās pieprasījuma apstrādes laiku.

Lai pasūtītu izdevuma no skenēto kartīšu kataloga, uz e-pastu: indikators@lnb.lv jānosūta pieteikums, kurā jānorāda sekojoša informācija: pieteicēja vārds, uzvārds un lasītāja kartes ID, kontakttālrunis un e-pasts un informācija par izdevumu (oriģinālvalodā) – šifrs, autors, nosaukums, izdošanas vieta un gads, Nr., daudzsējumu izdevumiem jānorāda sējums.

3-5 darba dienu laikā uz lasītāja norādīto e-pastu tiks nosūtīta informācija par izdevuma pieejamību.

Jautājumiem: tālr. 67806110, e-pasts: uzzinas@lnb.lv.