Nošu alfabētiskais katalogs

Izdrukāt

Mūzikas un audiovizuālo izdevumu nodaļas Nošu alfabētiskais katalogs un Tautas dziesmu un deju kartotēka sākti veidot 1960.gadā un aptver ~305 000 aprakstu. Nošu alfabētiskais katalogs kārtots sekojošās daļās:

  • Latvijas komponistu skaņdarbi – latviešu alfabēta secībā
  • Ārzemju komponistu skaņdarbi
    • latīņu alfabēta secībā
    • krievu alfabēta secībā

Komponistu uzvārdi un vārdi, kā arī skaņdarbu nosaukumi ir oriģinālvalodā (neatkarīgi no izdevuma valodas). Skaņdarbu aprakstu kartītes kārtotas sekojoši: komponista kopotie darbi, izlases, tālāk atsevišķi skaņdarbu apraksti kopā ar analītiskajiem aprakstiem (skaņdarbi krājumos) alfabētiskā secībā.

Ar starpkartēm ir izdalīti skaņdarbi, kuriem ir daudz izdevumu un analītisko aprakstu. Lielajiem Rietumeiropas komponistiem, kuriem ir skaņdarbu tematiski hronoloģiskie rādītāji, skaņdarbi ir jāskatās augošā tematiskā rādītāja numuru secībā, piemēram, Bach, Johann Sebastian. Partiten. BWV 825-830, BWV 1001-1006.

Katalogā nav ietverti analītiskie apraksti skaņdarbiem no bērnu apmācībai paredzētiem krājumiem, kā arī bērnu mūzikas skolu pedagoģiskā repertuāra.

Katrai no kataloga daļām ir pievienotas nodaļas ar nosaukumaprakstiem, kurās atbilstošā alfabēta secībā meklējami skaņdarbu krājumi, piemēram, Mārtiņa dziesmu grāmata, Arien-Album un skaņdarbi bez autora, piemēram, Sylvesterlied.

Ārzemju komponistu skaņdarbu katalogam ir pievienota ārzemju komponistu uzvārdu transkripcijas (no krievu valodas uz oriģinālvalodu) kartotēka.

Tautas dziesmu un deju kartotēka ietver folkoras aprakstus, galvenokārt analītiskos aprakstus, kur pie attiecīgā skaņdarba ir ļoti īsi norādīts izpildījuma veids, aranžētājs, plaukta šifrs. Folkloras materiāli grupēti pēc ģeogrāfiskā principa: latviešu, krievu, ārzemju folklora. Ārzemju folklora kārtota pēc kontinentiem: Eiropas, Āzijas, Amerikas, Austrālijas folklora. Ar starpkartēm izdalītas tautības, piemēram, Bolīviešu, Čīliešu.

Skenētais katalogs ietver informāciju līdz 2008.gadam. Pēc 2008.gada informācija meklējama LNB elektroniskajā katalogā un izdalītajā datubāzē Nošu analītika.