Nacionālā bibliogrāfija

Izdrukāt

Izmaiņas nacionālās bibliogrāfijas datos

NACIONĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

Nacionālā bibliogrāfija pa izdevumu veidiem:

 • Grāmatas - Latvijā izdoto grāmatu apraksti no 1525. gada. Informācija pieejama par Latvijā izdotajām grāmatām, kas bibliotēkā saņemtas līdz 2017. gadam. No 2009. gada jūlija izdotajām grāmatām ir iespēja skatīt grāmatas vāka attēlu un grāmatas saturu.
   
 • Grāmatas - Latvijā izdotās grāmatas, kas bibliotēkā saņemtas no 2018. gada.
   
 • Turpinājumizdevumi - Latvijā izdoto laikrakstu, žurnālu, biļetenu, rakstu krājumu, gadagrāmatu apraksti, sākot no 2000. gada.
   
 • Kartes - Latvijā izdoto kartogrāfisko izdevumu apraksti, sākot no 1791. gada.
   
 • Notis - Latvijā izdoto nošu izdevumu apraksti, sākot no 1828. gada.
   
 • Videoieraksti - Latvijā izdoto videoierakstu apraksti sākot no 1954. gada.
   
 • Skaņu ieraksti - Latvijā izdoto skaņu ierakstu apraksti, sākot no 1934. gada.
   
 • Attēlizdevumi - Latvijā izdoto attēlizdevumu apraksti, sākot no 1830. gada.
   
 • Sīkiespieddarbi - Latvijā izdoto sīkiespieddarbu apraksti, sākot no 1784. gada.
   
 • E-resursi - Latvijā izdoto elektronisko grāmatu un turpinājumizdevumu apraksti.
   
 • Digitālie dokumenti - Latvijā izdoto izdevumu apraksti CD, DVD formātā.
   
 • Raksti periodikā - raksti no Latvijā izdotiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem), sākot no 1940. gada. Ar 2005. gada maiju ir iespēja no datubāzes pieslēgties Latvijas laikrakstu rakstu pilnajiem tekstiem, izmantojot Lursoft laikrakstu bibliotēku (pakalpojums pieejams bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem). Pieejama informācija par turpinājumizdevumu rakstiem arī no 1917., 1918., 1919., 1926., 1937., 1938. gadiem.
   
 • Letika - grāmatas līdz 2012. gadam - ārpus Latvijas izdoto grāmatu par Latviju un latviešiem apraksti no 1940.gada.
   
 • Letika - analītika - raksti par Latviju un latviešiem no ārpus Latvijas izdotiem turpinājumizdevumiem, sākot ar 1980. gadu (laikraksta "Laiks" ieraksti no 1949. gada).

 

MONOGRĀFIJU UN TURPINĀJUMIZDEVUMU DATUBĀZE - Latvijā izdotās grāmatas, kas bibliotēkā saņemtas līdz 2017. gadam.