Grāmatu vācu valodā alfabētiskais katalogs (skenēts kartīšu katalogs)

Izdrukāt

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamo vācu valodā publicēto grāmatu alfabētisko katalogu sāka veidot 1945.gadā. Tajā ir apmēram 150 000 kataloga kartītes tām grāmatām, disertāciju autoreferātiem, turpinājumizdevumu atsevišķiem laidieniem un kartogrāfiskajiem atlantiem vācu valodā, kas izdoti laikā no 19.gs. līdz 2000.gadam un atrodas bibliotēkas krājumā. Kataloga kartīšu otrā pusē norādīta informācija par krājumā esošajiem eksemplāriem.

Skenētajā katalogā nav pieejama informācija par speciālo krājumu resursiem. Informācija par nošizdevumiem pieejama skenētajā Nošu alfabētiskajā katalogā. Savukārt atsevišķi izdalītajā Reto grāmatu un rokrakstu datubāzē ir pieejama informācija par LNB retumu krājumu.

NB!
Retro 3 programmā atslēgvārdu definēšanas procesā netiek nodrošināta vācu valodas alfabētā sastopamo burtu ar umlautu ä, ö, ü atveide. Arī pieņemtais šo burtu pieraksta veids (ae, oe, ue) ir ignorēts, lai neizjauktu kataloga kartīšu alfabētisko kārtošanas secību. Definējot atslēgvārdus, izmantoti a, o un u burti.

Kataloga kartītes katalogā kārtotas autoru, atbildīgo institūciju vai darbu nosaukumaprakstu vienotā alfabētā.

Individuālo autoru kartītes kārtotas autoru uzvārdu un vārdu alfabētā. Autoru vienādu uzvārdu gadījumā kartītes kārtotas šādi: vispirms uzvārdi bez iniciāļiem un vārdiem, tad uzvārdi ar iniciāļiem, tālāk - uzvārdi ar pilniem vārdiem.

Piemēram,

Schmid
Schmid A.
Schmid Alfred
Schmid Andreas Christian

Autoru divdaļīgu (saliktu) uzvārdu kartītes jāmeklē pēc attiecīgā viendaļīgā uzvārda pēdējās kartītes.

Piemēram,

Tatar Maria
Tatarin-Tarnheyden Edgar

Prievārdus un artikulus pirms uzvārda lasa kopā kā vienu vārdu un tie atrodas vienotā alfabētiskā secībā.

Piemēram,

Vangerow Karl
Van Gogh Vincent
Van Loon Hendrik
Vanselow Karl
Van Wehrt Rudolf

Viena autora darbu kartītes kārtotas pēc principa: vispirms autora Kopotie raksti (Gesammelte Werke / Sämtliche Schriften) un Raksti (Werke) izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā, tad Izlases (Ausgewählte Werke) un autora atsevišķi darbi to nosaukumu alfabētiskā secībā.  

Institūciju, organizāciju, kā arī kongresu, konferenču un sanāksmju publikāciju kartītes katalogā kārtotas to nosaukumu alfabētā.

Piemēram,

Konferenz der Kurländischen Ritter- und Landsschaft (1902, Juni).
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (1980-1983 ; Madrid).
Konferenz  von Genua (1922).

Nosaukumaprakstu (izdevumu, kuriem nav uzrādīts autors) kartītes katalogā kārtotas to nosaukumu pirmo vārdu alfabētā, bet to sakritības gadījumā – nākamo vārdu alfabētā.

Piemēram,

Materialien  für den Schulunterricht.
Materialien zu Aufgaben lateinischer Verse.
Materialien zum Entwurf eines Grundsteuer-Reformprojekts für Livland.
Materialien zur Erforschung der Seen Livlands.

Kartītes ar vienādiem nosaukumiem kārtotas to datu, kas attiecas uz nosaukumu un seko tieši nosaukumam, alfabētiskā secībā.

Piemēram,

Deutschland : Album.
Deutschland : Galerie pittoresker Ansichten des deutschen Vaterlandes.
Deutschland : Jahrbuch für das deutsche Volk, 1930.
Deutschland : praktischer Reiseführer.

Nosaukumaprakstu alfabētā netiek ņemti vērā vācu valodā sastopamie artikuli <Der> <Die> <Das>, ja nosaukumā tie ir kā pirmais vārds.

Piemēram,

Des Byzantiner Anonymus Kriegswissenschaft
Des Grafen von Carlile
Des Herrn Palm Christian Leberecht Bergmanns in Ruien Bildercabinet

Darbu atkārtoto izdevumu kartītes kārtotas to izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā.

Skenētais kartīšu katalogs satur informāciju tikai par dokumentiem, kas izdoti līdz 2000.gadam. Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā.

LNB elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem, tādēļ iespējama daļēja ierakstu dublēšanās abos katalogos.

Iesakām vispirms vajadzīgo izdevumu meklēt elektroniskajā katalogā un tikai tad izmantot skenēto kartīšu katalogu.