Grāmatu krievu valodā alfabētiskais katalogs (1800-2000)

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas grāmatu krievu valodā darba alfabētiskais kartīšu katalogs sākts veidot 1945.gadā. Tajā ir ~ 600 000 kataloga kartītes tām grāmatām, disertāciju autoreferātiem, turpinājumizdevumu atsevišķiem laidieniem un kartogrāfiskajiem atlantiem krievu valodā, kas izdoti no 1800. līdz 2000.gadam un ir mūsu bibliotēkas krājumā. Kataloga kartīšu otrā pusē ir norādīta informācija par krājumā esošajiem eksemplāriem.

Kataloga kartītes katalogā kārtotas autoru, atbildīgo institūciju vai darbu nosaukumu vienotā krievu alfabētā. Individuālo autoru kartītes kārtotas autoru uzvārdu un vārdu alfabētā. Vienādu uzvārdu gadījumā kartītes kārtotas sekojoši: vispirms uzvārdi bez iniciāļiem un vārdiem; tad uzvārdi ar iniciāļiem; seko uzvārdi ar pilniem vārdiem.

Piemēram,
                 Петров
                 Петров, А
                 Петров , А.  А.
                 Петров,  А.   В.
                 Петров,  Александр Александрович
                 Петров, Александр Владимирович
                 Петров, Алексей Демьянович

Viena autora darbu kartītes tiek kārtotas sekojoši: vispirms autora Kopotie raksti un Raksti izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā, tad Izlases un autora atsevišķi darbi to nosaukumu alfabētiskā secībā.  

Institūciju, organizāciju, kā arī kongresu, konferenču un sanāksmju publikāciju kartītes katalogā tiek kārtotas to nosaukumu alfabētā.

Piemēram,
Всесоюзная конференция по геометрии и анализу (1989 : Новосибирск)
Всесоюзная конференция по механизму гетерогенно-каталитических реакций (1974 : Москва)
Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.(1990 : Алма-Ата)

Izdevumu, kuriem nav autora, kartītes katalogā tiek kārtotas to nosaukumu pirmo vārdu alfabētā, bet to sakritības gadījumā sekojošo vārdu alfabētā.

Piemēram,
Прибалтийский музыковедческий сборник.
Прибалтийско-финские народы России.
Прибалтийско-финское языкознание.

Kartītes ar vienādiem nosaukumiem tiek kārtotas to ziņu, kas attiecas uz nosaukumu un seko tieši nosaukumam, alfabētiskā secībā.

Piemēram,
Математика : анализ ошибок, допущенных абитуриентами
на вступительных зкзаменах.
Математика : большой энциклопедический словарь.
Математика : дифференциальные уравнения.

Darbu atkārtoto izdevumu kartītes tiek kārtotas to izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā.

Skenētais kartīšu katalogs satur informāciju tikai par grāmatām, kas izdotas līdz 2000.gadam. Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā.

LNB elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem, tādēļ iespējama daļēja ierakstu dublēšanās abos katalogos.

Iesakām vispirms vajadzīgo izdevumu meklēt elektroniskajā katalogā un tikai tad izmantot skenēto kartīšu katalogu.