Grāmatu katalogs pārējās svešvalodās (skenēts kartīšu katalogs)

Izdrukāt

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamais svešvalodās (visās svešvalodās, izņemot atsevišķi izdalītos katalogus angļu, franču, krievu un vācu valodā) publicēto grāmatu alfabētiskais katalogs veidots kopš 1945.gada. Katalogs sastāv no vairākām daļām:

  • poļu valodā publicētie izdevumi ar vairāk kā 4 500 kartītēm,
  • igauņu, lietuviešu un lībiešu valodā publicētie izdevumi ar apm. 3500 kartītēm,
  • apvienotais alfabētiskais katalogs citās (atsevišķi neizdalītās) valodās ar apm. 2 550 kartītēm.

Apvienotajā citvalodu katalogā ir ietverti izdevumi čehu, dāņu, esperanto, grieķu, itāļu, latīņu, norvēģu, portugāļu, rumāņu, slovāku, somu, spāņu, ungāru un zviedru valodā.

Katalogā iekļautas kartītes tām grāmatām, disertāciju autoreferātiem, turpinājumizdevumu atsevišķiem laidieniem un kartogrāfiskajiem atlantiem iepriekšminētajās valodās, kas izdoti laikā no 18.gs. līdz 2000.gadam un atrodas bibliotēkas krājumā. Kataloga kartīšu otrā pusē norādīta informācija par krājumā esošajiem eksemplāriem.

Skenētajā katalogā nav pieejama informācija par speciālo krājumu resursiem. Informācija par nošizdevumiem pieejama skenētajā Nošu alfabētiskajā katalogā. Savukārt atsevišķi izdalītajā Reto grāmatu un rokrakstu datubāzē ir pieejama informācija par LNB retumu krājumu.

NB!
Retro 3 programmā atslēgvārdu definēšanas procesā netiek nodrošināta atsevišķu svešvalodu alfabētā sastopamo īpašo diakritisko zīmju atveide (piemēram, igauņu Õ Ä Ö Ü, lietuviešu Ą Ę Ė Į, zviedru Å, Ä, Ö, poļu Ą Ę Ł Ń Ó, dāņu Æ æ Øø Åå u.c.). Definējot atslēgvārdus, izmantoti a e o u un l n s z burti.

Kataloga kartītes kārtotas autoru, atbildīgo institūciju vai darbu nosaukumu vienotā alfabētā.

Individuālo autoru kartītes kārtotas autoru uzvārdu un vārdu alfabētā. Autoru vienādu uzvārdu gadījumā kartītes kārtotas šādi: vispirms uzvārdi bez iniciāļiem un vārdiem, tad uzvārdi ar iniciāļiem, tālāk - uzvārdi ar pilniem vārdiem.

Piemēram,

Bell
Bell A.
Bell Arthur

Autoru divdaļīgu (saliktu) uzvārdu kartītes jāmeklē pēc attiecīgā viendaļīgā uzvārda pēdējās kartītes.

Piemēram,

Kangro Bernard
Kangro-Pool Rasmus

Prievārdus un artikulus pirms uzvārda lasa kopā kā vienu vārdu un tie atrodas vienotā alfabētiskā secībā.

Piemēram,

D'Abrantes, Laura
Dabrovska, Maria

Van Atta C.
Vanbrug John
Van de Goor G.

Viena autora darbu kartītes kārtotas pēc principa: vispirms autora Kopotie raksti un Raksti izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā, tad Izlases un autora atsevišķi darbi to nosaukumu alfabētiskā secībā.  

Institūciju, organizāciju, kā arī kongresu, konferenču un sanāksmju publikāciju kartītes katalogā kārtotas to nosaukumu alfabētā.

Piemēram,

Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia (1; 1929, Roma-Venezia)
Congressus internationalis fenno-ugristarum (3, 1970, Tallinn)

Nosaukumaprakstu (izdevumu, kuriem nav uzrādīts autors) kartītes katalogā kārtotas pēc pamatnosaukuma pirmajiem vārdiem, bet to sakritības gadījumā - nākamo vārdu alfabētā.

Piemēram,

Eesti: A & O
Eesti ajalugu ärkamisajast kuni tänapäevani
Eesti ametlikud väljaandel
Eesti biograafiline leksikon
Eesti grafika
Eesti musika biograafiline leksikon

Kartītes ar vienādiem nosaukumiem kārtotas to datu, kas attiecas uz nosaukumu un seko tieši nosaukumam, alfabētiskā secībā.

Piemēram,

Vilnius : album
Vilnius : fotoalbumas
Vilnius : miesto planas

Darbu atkārtoto izdevumu kartītes kārtotas to izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā.

Skenētais kartīšu katalogs satur informāciju tikai par dokumentiem, kas izdoti līdz 2000.gadam. Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā.

LNB elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem, tādēļ iespējama daļēja ierakstu dublēšanās abos katalogos.

Iesakām vispirms vajadzīgo izdevumu meklēt elektroniskajā katalogā un tikai tad izmantot skenēto kartīšu katalogu.