Grāmatu franču valodā alfabētiskais katalogs (skenēts kartīšu katalogs)

Izdrukāt

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamo franču valodā publicēto grāmatu alfabētisko katalogu sāka veidot 1945.gadā. Tajā ir apmēram 30 000 kataloga kartītes tām grāmatām, disertāciju autoreferātiem, turpinājumizdevumu atsevišķiem laidieniem un kartogrāfiskajiem atlantiem franču valodā, kas publicēti no 18.gs. līdz 2000.gadam un atrodas bibliotēkas krājumā. Kataloga kartīšu otrā pusē ir norādīta informācija par krājumā esošajiem eksemplāriem.

Skenētajā katalogā nav pieejama informācija par speciālo krājumu resursiem. Informācija par nošizdevumiem pieejama skenētajā Nošu alfabētiskajā katalogā. Savukārt atsevišķi izdalītajā Reto grāmatu un rokrakstu datubāzē ir pieejama informācija par LNB retumu krājumu.

NB!
Programmā Retro 3 netiek piedāvāta franču valodā sastopamo diakritisko zīmju à â ç é è ê î ï ô ù un ligatūru œ æ atveide, to pierakstā izmantoti burti a c e i o u.

Kataloga kartītes kārtotas autoru, atbildīgo institūciju vai darbu nosaukumu vienotā alfabētā.

Individuālo autoru kartītes kārtotas autoru uzvārdu un vārdu alfabētā. Autoru vienādu uzvārdu gadījumā kartītes kārtotas šādi: vispirms uzvārdi bez iniciāļiem un vārdiem, tad uzvārdi ar iniciāļiem, tālāk - uzvārdi ar pilniem vārdiem.

Piemēram,

Wagner
Wagner C.

Wagner Ch.
Wagner Charles

Autoru divdaļīgu (saliktu) uzvārdu kartītes jāmeklē pēc attiecīgā viendaļīgā uzvārda pēdējās kartītes.

Piemēram,

Scott Walter
Scott-Eliot W.

Prievārdus un artikulus pirms uzvārda lasa kopā kā vienu vārdu un tie atrodas vienotā alfabētiskā secībā.

Piemēram,

Lebey Andre
Leblanc MauriceLe
Blant Edmond

Le Bon Gustave
Leboucq Charles
D'Haussonville Joseph
D'Hee Louis
D'Herelle F.
D'Heyli Georges
Dhormoys Paul

Viena autora darbu kartītes kārtotas šādi: vispirms autora Kopotie raksti (Oeuvres completes / Collection complete) un Raksti (Oeuvres) izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā, tad Izlases (Sélection) un autora atsevišķie darbi to nosaukumu alfabētiskā secībā.  

Institūciju, organizāciju, kā arī kongresu, konferenču un sanāksmju publikāciju kartītes katalogā kārtotas to nosaukumu alfabētā.

Piemēram,

Confèrence aèronautique des ètats Baltiques et des Balkans (Warszawa, 1934)
Confèrence de droit international prive (Session 5-me, La Hague, 1925)
Confèrence de gênes. (Cannes, 1922)

Nosaukumaprakstu (izdevumu, kuriem nav uzrādīts autors) kartītes katalogā kārtotas pēc pamatnosaukuma pirmajiem vārdiem, bet to sakritības gadījumā - nākamo vārdu alfabētā.

Piemēram,

Gèographie ancienne et historique composèe d'après les cartes de d'Anville
Gèographie moderne
Gèographie universalle

Nosaukumaprakstu alfabētā netiek ņemti vērā franču valodā sastopamie artikuli <La> <Le> <Les>, ja nosaukumā tie ir kā pirmais vārds.

Piemēram,

Le mari de Delphine.
Maurice de Treul.
Les petits.
Les reves de Gilberte.

Darbu atkārtoto izdevumu kartītes kārtotas to izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā.

Skenētais kartīšu katalogs satur informāciju tikai par grāmatām, kas izdotas līdz 2000.gadam. Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā.

LNB elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem, tādēļ iespējama daļēja ierakstu dublēšanās abos katalogos.

Iesakām vispirms vajadzīgo izdevumu meklēt elektroniskajā katalogā un tikai tad izmantot skenēto kartīšu katalogu.