Grāmatu angļu valodā alfabētiskais katalogs (skenēts kartīšu katalogs)

Izdrukāt

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamo angļu valodā publicēto grāmatu alfabētisko katalogu sāka veidot 1945. gadā. Tajā ir vairāk kā 35 000 kataloga kartītes tām grāmatām, disertāciju autoreferātiem, turpinājumizdevumu atsevišķiem laidieniem un kartogrāfiskajiem atlantiem angļu valodā, kas izdoti laika posmā no 18. gs. līdz 2000. gadam un atrodas bibliotēkas krājumā. Kataloga kartīšu otrā pusē ir norādīta informācija par krājumā esošajiem eksemplāriem.

Skenētajā katalogā nav pieejama informācija par speciālo krājumu resursiem. Informācija par nošizdevumiem pieejama skenētajā Nošu alfabētiskajā katalogā. Savukārt atsevišķi izdalītajā Reto grāmatu un rokrakstu datubāzē ir pieejama informācija par LNB retumu krājumu.

NB!
Tā kā eksperimentāli tika veikta angļu valodā publicēto grāmatu rekataloģizācija pēc darba alfabētiskā kataloga kartītēm, tad burta <A> sākuma daļa (Aa – Ag) jau ir pieejama elektroniskajā katalogā.

Katalogā kartītes kārtotas autoru, atbildīgo institūciju vai darbu nosaukumu vienotā alfabētā.

Individuālo autoru kartītes kārtotas autoru uzvārdu un vārdu alfabētā. Autoru vienādu uzvārdu gadījumā kartītes kārtotas šādi: vispirms uzvārdi bez iniciāļiem un vārdiem, tad uzvārdi ar iniciāļiem, tālāk - uzvārdi ar pilniem vārdiem.

Piemēram,

Bell
Bell A.

Bell Allan
Bell Arthur
Bell J.
Bell John
Bell John Joy

Autoru divdaļīgu (saliktu) uzvārdu kartītes jāmeklē pēc attiecīgā viendaļīgā uzvārda pēdējās kartītes.

Piemēram,

Scott William
Scott-James Anne

Prievārdus un artikulus pirms uzvārda lasa kopā kā vienu vārdu un tie atrodas vienotā alfabētiskā secībā.

Piemēram,

Macartney Frederick
Machiavelli Niccolo
Mackenzie Barbara
McKenzie Gordon
Mackenzie John
MacLean Alistair
McQuade Donald

Tomēr jāievēro, ka atsevišķos gadījumos kataloga kartītes kārtotas formālā alfabētiskā kārtībā, ievērojot pieraksta formu <Mc>.

Piemēram,

McCloskey Robert
McClou John
McCollom James
McCreery Alexander

Viena autora darbu kartītes kārtotas šādā secībā: vispirms autora Kopotie raksti (Complete works) un Raksti (Works) izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā, tad Izlases (Select works) un autora atsevišķie darbi to nosaukumu alfabētiskā secībā.  

Institūciju, organizāciju, kā arī kongresu, konferenču un sanāksmju publikāciju kartītes katalogā kārtotas to nosaukumu alfabētā.

Piemēram,

Conference on Baltic studies (5; 1976; Columbia)
Conference on  Latin-American fine arts (1951; Austin)

Nosaukumaprakstu (izdevumu, kuriem nav uzrādīts autors) kartītes katalogā kārtotas pēc pamatnosaukuma pirmajiem vārdiem, bet to sakritības gadījumā - nākamo vārdu alfabētā.

Piemēram,

Legacy of Rome
Legal and political implications of space research

Legal aspects of international business transactions
Legal development and comparative law

Kartītes ar vienādiem nosaukumiem kārtotas to datu, kas attiecas uz nosaukumu un seko tieši nosaukumam, alfabētiskā secībā.

Piemēram,

National Geographic : index, 1888-1946
National Geographic : index, 1947-1976

Nosaukumaprakstu alfabētā netiek ņemti vērā angļu valodā sastopamie artikuli <A>, <An> un <The>, ja nosaukumā tie ir kā pirmais vārds.

Piemēram,

Arabian nights entertainments
The Arabs

Darbu atkārtoto izdevumu kartītes kārtotas to izdošanas gadu apgrieztā hronoloģiskā kārtībā (no jaunākā uz vecāko).

Skenētais kartīšu katalogs satur informāciju tikai par dokumentiem, kas izdoti līdz 2000.gadam. Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā.

LNB elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem, tādēļ iespējama daļēja ierakstu dublēšanās abos katalogos.

Iesakām vispirms vajadzīgo izdevumu meklēt elektroniskajā katalogā un tikai tad izmantot skenēto kartīšu katalogu.