Izdevumu rezervēšana internetā

Izdrukāt

Ietaupiet laiku, rezervējiet izdevumus internetā!

Reģistrētie bibliotēkas lasītāji internetā var rezervēt elektroniskajā katalogā pieejamos izdevumus. Lai veiktu izdevumu rezervēšanu, LNB Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvs, tālr.: 67806135, 25627640, e-pasts: klientucentrs@lnb.lv) jāsaņem pieejas dati rezervēšanas sistēmai.

Internetā rezervētos izdevumus varēsiet saņemt Krātuves izsniegšanas punktā (2. stāvs) vai specializētajās lasītavās. Informāciju par to, ka izdevums nogādāts izsniegšanas punktā vai lasītavā, saņemsiet uz savu e-pastu.

Elektroniskās izdevumu rezervēšanas pamācība (PDF)

Papildinformācija:
Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītava
Tālr.: 67806110
E-pasts: uzzinas@lnb.lv