Jauni standarti

19/06/2021
Izdrukāt

2021. gada pavasarī un vasaras sākumā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus standartus, kas saistoši bibliotēkām un citām ar informāciju un dokumentāciju saistītām nozarēm.

Standartus var iegādāties LVS veikalā, bet iepazīties ar to saturu ir iespējams LVS standartu lasītavā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā (M stāvā).
 

LVS ISO/TR 22038:2021: Informācija un dokumentācija. Tiesību informācijas apraksts un norādes

Tehniskais ziņojums nodrošina efektīvu informāciju par galalietotāju tiesībām digitālajās kolekcijās. Uzmanība galvenokārt ir vērsta uz digitālajām kolekcijām bibliotēkās, muzejos, arhīvos vai citās organizācijās, kas piedāvā līdzīgus resursus saviem lietotājiem.
 

LVS ISO 23404:2021: Informācija un dokumentācija. Saglabāšanai izmantotie papīri un kartoni. Gaistošo vielu ietekmes mērīšana uz celulozi papīrā

Standartā aprakstīta konservācijas materiālu testa metode, ar kuras palīdzību var novērtēt to ietekmi uz celulozi kā galveno papīra kolekciju sastāvdaļu, ko izraisa to gaistošo savienojumu emisija. Šo testu var attiecināt arī uz muzeja artefaktiem. Tests nav piemērojams pergamenta izstrādājumiem.
 

LVS ISO 16175-1:2021: Informācija un dokumentācija. Procesi un funkcionālās prasības dokumentu pārvaldības programmatūrai. 1. daļa: Funkcionālās prasības un  vadlīnijas lietojumprogrammām, kas pārvalda digitālos dokumentus

Standarts sniedz paraugu, augsta līmeņa funkcionālo prasību un saistīto vadlīniju programmatūras lietojumprogrammām, kas paredzētas digitālo ierakstu (ieskaitot analogo avotu ierakstu digitālās kopijas) pārvaldībai.

Standarts neietver funkcionālās prasības lietojumprogrammām, kas pārvalda analogos ierakstus, kā arī vispārīgas projektēšanas prasības, piemēram, lietojumprogrammu administrēšanu un veiktspēju.

Ieviešanas vadlīnijas lietojumprogrammām, kas pārvalda analogos un/vai digitālos ierakstus var atrast ISO/TS 16175-2.

Jaunais standarts aizstāj iepriekšējo un ir spēkā no 2021. marta.
 

LVS ISO 16175-2:2021: Informācija un dokumentācija. Procesi un funkcionālās prasības dokumentu pārvaldības programmatūrai. 2. daļa: Norādījumi dokumentu pārvaldības atlasei, projektēšanai, ieviešanai un uzturēšanai

Starptautiskajā standartā sniegts paraugs, augsta līmeņa funkcionālo prasību un saistīto vadlīniju programmatūras lietojumprogrammām, kas paredzētas digitālo ierakstu (ieskaitot analogo avotu ierakstu digitālās kopijas) pārvaldībai vai nu kā lietojumprogrammas galvenais mērķis, vai arī kā daļa no lietojumprogrammas, kas ir galvenokārt paredzētas citu biznesa funkciju un procesu iespējošanai.

Prasības ir paredzētas, lai veicinātu tādu lietojumprogrammu ieviešanu, kas nekavē ierakstu ilgtermiņa saglabāšanu. Dažas no šīm prasībām atbalsta ilgtermiņa digitālās saglabāšanas rezultātus.

Jaunais standarts aizstāj iepriekšējo un ir spēkā no 2021. gada marta.
 

LVS ISO 22428-1:2021: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība mākoņdatošanas vidēs – 1. daļa: Jautājumi un problēmas

Šajā standartā ir parādīts mākoņu ierakstu pārvaldības modelis un izklāstīti riski un situācijas, kurus ierakstu pārvaldnieki ņem vērā pirms mākoņpakalpojumu pieņemšanas dokumentu pārvaldībai. Iekšējie riski ir saistīti ar mākoņpakalpojumiem, sistēmām un ieinteresētajām personām. Ārējie riski un problēmas var rasties sociālajā un juridiskajā kontekstā, kurā darbojas mākoņpakalpojumi.
 

LVS ISO 30300:2021: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. Pamatjēdzieni un vārdnīca https://www.lvs.lv/lv/products/149882

Standartā ir ietverti termini un definīcijas, kas attiecas uz dokumentu pārvaldības domēna pamatjēdzieniem.

 

LVS ISO 18925:2021: Informācija un dokumentācija. Attēlveidošanas materiāli. Optisko disku nesēji. Glabāšanas prakse

Šis starptautiskais standarts nosaka optisko disku ilgtermiņa uzglabāšanas nosacījumus un sniedz ieteikumus par optisko disku glabāšanas apstākļiem, glabāšanas iekārtām un pārbaudi.
 

LVS ISO/IEC 29121:2021: Informācija un dokumentācija. Informācijas tehnoloģija. Digitāli ierakstītie nesēji informācijas apmaiņai un glabāšanai. Datu migrācijas metode optiskajiem diskiem datu ilgtermiņa glabāšanai

Standartā ir norādīta datu migrācijas metode DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, + R, + RW, CD-R, CD-RW, BD ierakstāmiem un BD atkārtoti rakstāmiem diskiem, kas paredzēti ilgtermiņa datu glabāšanai. Piemērojot šo standartu informācijas glabāšanai, digitālos datus bez pašreizējā diska var migrēt uz nākamo jauno disku. Standartā ir norādīta datu migrācijas metode ilgtermiņa datu glabāšanai; norādītas testa metodes maksimālās datu kļūdas mērīšanai kā arī sākotnējais veiktspējas tests un periodisks veiktspējas tests. Standartā norādīti piesardzības pasākumi, lai samazinātu nolietošanās iespēju un nodrošinātu disku integritāti to lietošanas, glabāšanas, apstrādes vai transportēšanas laikā.

 

NOZARES STANDARTI

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Standartizācijas eksperte
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716195
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv