Jaunākā profesionālā literatūra maijā, jūnijā

13/07/2012
Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina iepazīties ar Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā pieejamo jaunāko profesionālo literatūru (2012.g. maijs-jūnijs).

Balagué, Núria. Managing your library and its quality: the ISO 9001 way / Núria Balagué and Jarmo Saarti. – Oxford : Chandos Publishing, 2011. – xvii, 211 p. – (Chandos information professional series). – ISBN 978-1-84334-654-8. (Z 025)
         Bibliotēku menedžments, plānošana
         ISO 9001 standartiem atbilstošas kvalitātes menedžmenta sistēmas
        
Chow, Anthony S. Library technology and user services: planning, integration and usability engineering / Anthony S. Chow and Timothy Bucknall. – Oxford : Chandos Publishing, 2012. – xxii, 148 p. – (Chandos information professional series). – ISBN 978-1-84334-638-8. (Z 021)
         Bibliotēku darba stratēģiskā plānošana
         Tehnoloģiskie jaunievedumi
         Lietotājorientētas sistēmas izstrāde

Collection development in the digital age / edited by Maggie Fieldhouse and Audrey Marshall. – London : Facet Publishing, 2012. – xx, 235 p. – ISBN 978-1-85604-746-3. (Z 025.2)
         Bibliotēku krājuma attīstības politika digitālajā laikmetā

Cullingford, Alison. The special collections handbook / Alison Cullingford. – London : Facet Publishing, 2011. – xiv, 210 p. – ISBN 978-1-85604-757-9. (Z 025.17)
         Bibliotēku speciālie krājumi, to uzturēšana, attīstība, kataloģizēšana, pielietojums lasītāju apkalpošanā

Middle management in academic and public libraries / edited by Tom Diamond. – Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2011. – xi, 233 p. – ISBN 978-159884-689-8. (Z 023)
         Akadēmisko un publisko bibliotēku pārvaldība Amerikas Savienotajās Valstīs  
         Darbs ar personālu: līderības iemaņu izkopšana 

Librarianship in times of crisis / edited by Anne Woodsworth. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011. – xvii, 239 p. – (Advances in librarianship; 34). – ISBN 978-1-78052-390-3. (Z 025.11)
         Ekonomiskie aspekti Amerikas Savienoto Valstu bibliotēku darbā krīzes apstākļos – finanses, to plānošana, izmaksu kontrole

Libraries in the early 21st century / edited by Ravindra N. Sharma. – Berlin : De Gruyter Saur, 2012. – Vol.1th. – 398 p. – ISBN 978-3-11-027056-3. (Z 02)
         Bibliotēkzinātnes attīstība dažādās pasaules valstīs
         Starptautiskā sadarbība bibliotēku darba jomā
         Informācijas tehnoloģiju attīstība vēsturiskā skatījumā, to praktiskais pielietojums

Messner, Patricia A. School library management: just the basics / written and illustrated by Patricia A. Messner and Brenda S. Copeland. – Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2012. – ix, 120 p. – ISBN 978-1-59884-834-2. (Z 027.8)
         Svarīgāko darba virzienu pārvaldības pieredze Amerikas Savienoto Valstu dažāda līmeņa skolu bibliotēkās

Nelke, Margareta. Strategic business development for information centres and libraries / Margareta Nelke. – Oxford : Chandos Publishing, 2012. – xvii, 152 p. – (Chandos information professional series). – ISBN 978-1-84334-661-6. (Z 025.11)
         Bibliotēku stratēģiskās pārvaldības attīstība un plānošana
         Uzņēmējdarbības plāni un koncepcijas

Staikos, Konstantinos Sp. The history of the library in Western civilization / Konstantinos Sp. Staikos. – New Castle : Oak Knoll Press, 2012. – Vol.5th. – ISBN 978-90-6194-320-4. (Z 027(09))
         Eiropas bibliotēku vēsture renesanses laikmetā

Wormell, Irene. Information consulting: guide to good practice / Irene Wormell, Annie Joan Olesen, and Gábor Mikulás. – Oxford : Chandos Publishing, 2011. – xvii, 195 p. – (Chandos information professional series). – ISBN 978-1-84334-662-3. (Z 005.94)
         Informācijas profesionāļu darba pārvaldība: standarti, pakalpojumi, darbs ar klientiem
         Zināšanu menedžments

 

Informāciju sagatavoja:
Elita Vīksna
LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava
Tālr.: 67312808
E-pasts: elita.viksna@lnb.lv, zlasitava@lnb.lv