LNB ēkas telpu saraksts ar platībām

Izdrukāt
Stāvs Stāvā esošās pamattelpu grupas Platība, m2 Kopējā stāva platība, m2
- 1. Konferenču centrs 788 8 828,4
Restaurācijas nodaļa 434
Sietuve 241
Noliktavas 518
Darbinieku garderobes 503
Tehniskās telpas 3617
Tehnisko dienestu darba telpas 608
1. Latviešu grāmatniecības muzejs 265 6 131,4
Izstāžu telpas (grāmatu un citām tematiskām izstādēm) 468
Konferenču un koncertu zāle ar 462 vietām un palīgtelpām 731
Interneta kafejnīca 140
Bibliotēkas veikals 159
Informācija, reģistratūra, vestibils ar garderobēm un mantu glabāšanas skapīšu telpas 2108
Lasītāju, darbinieku ēdnīca 849
Mezonīns (Pusstāvs starp 1. un 2. stāvu) Uzziņu un informācijas centrs ar brīvpieeju 1931 4 442,9
Starpbibliotēku abonements 89
Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītava 453
Konferenču centra tehniskās telpas 108
Personāla telpas 840
2. Humanitāro un sociālo zinātņu un Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas ar brīvpieeju 2032 4 652,6
Periodikas un grāmatu krātuves 806
Personāla telpas 858
3. Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava ar brīvpieeju 906 4 207,5
Periodikas lasītava 467
Krātuve periodikai 736
Personāla telpas 881
4. Mākslas centrs, t.sk.: Mūzikas lasītava 320 3 480,0
Audiovizuālais centrs un multimediji 554
Mākslas lasītava ar brīvpieeju 248
Izstāžu telpa 80
Mūzikas literatūras krātuve 396
Mākslas literatūras krātuve 361
Audiovizuālo materiālu krātuve 305
Personāla un tehnikas telpas 487
5. Letonikas lasītava 278 2 803,6
Reto grāmatu un rokrakstu lasītava ar izstāžu zālēm 285
Baltijas Centrālā bibliotēkas lasītava 170
Latviešu folkloras krātuves lasītava ar brīvpieeju 158
Reto grāmatu un rokrakstu krātuve 349
Letonika un Baltijas Centrālā bibliotēka krātuve 242
Latviešu folkloras krātuve 101
Personāla telpas 555
6. Karšu un ģeotelpiskās informācijas un Sīkiespieddarbu lasītavas 313 2 094,8
Kartogrāfisko izdevumu un sīkiespieddarbu krātuve 524
Dānijas kultūras institūts 150
Personāla telpas, administrācija 547
7. Bērnu literatūras centrs ar brīvpieeju 480 1 505,9
Grāmatu krātuve 477
Personāla telpas 363
8. Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava ar brīvpieeju 161 1 193,5
LNB Mācību centrs 119
Attīstības departaments 405
Grāmatu krātuve 347
9. Informācijas tehnoloģiju vadības centrs 157 637,3
Grāmatu krātuve 381
10. Tehniskās iekārtas 331 331,0
11. Pasākumu telpas 214 226,2
12. Skatu laukums 155 169,7
  Kopā:   40704,8