Izmaiņas nacionālās bibliogrāfijas datos

10/01/2018
Izdrukāt

No 2018. gada janvāra Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze vairs netiks papildināta ar jauniem monogrāfiju bibliogrāfiskajiem ierakstiem, tāpat netiks laboti un rediģēti iepriekš veidotie monogrāfiju bibliogrāfiskie dati. Turpmāk bibliogrāfisko informāciju par Latvijā izdotajām grāmatām, kas saņemtas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pēc 2018. gada 1. janvāra, būs iespējams atrast tikai Valsts nozīmes kopkatalogā.

Apkopojums par nacionālās bibliogrāfijas informācijas meklēšanu pa izdevumu veidiem sniegts Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļvietnē.

Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju datus no 2018. gada iespējams meklēt ŠEIT.

Jaunā kārtība nodrošinās pilnīgāku nacionālās izdevējprodukcijas atklāšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopkataloga daļā. Monogrāfiju dati elektroniskajā kopkatalogā tiks atspoguļoti detalizētāk, tajos būs vairāk tematisko piekļuves punktu, pilnīgāka izdevumu tapšanā iesaistīto personu un institūciju informācija, plašāk tiks atklāts izdevumu saturs. Bibliogrāfiskajam ierakstam, jau tikko saņemot izdevumu bibliotēkā, tiek pievienots arī grāmatas vāka attēls un satura rādītājs. Tomēr līdz ar izmaiņām vairs nebūs pieejama izdevēju sniegtā informācija par izdevumiem pirms to publicēšanas un saņemšanas bibliotēkā (Izdevums sagatavošanā).

Papildus datiem kopkatalogā atsevišķu izdevumu veidu (piemēram, Latvijā izdoto regulāri notiekošo konferenču materiāli, zinātnisko rakstu krājumi u. c.) saturs plašāk tiek atklāts Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē.

Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzē arī turpmāk tiks iekļauta bibliogrāfiskā informācija par Latvijā izdotajiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, gada pārskatiem, biļeteniem un rakstu krājumiem). Apkopota informācija par turpinājumizdevumiem gada ietvaros pieejama Nacionālās bibliogrāfijas rādītājā "Periodikas rādītājs".

Izmantojot kataloga daļā iekļautos bibliogrāfiskos datus, arī turpmāk Latvijas Nacionālās bibliotēka divas reizes mēnesī publicēs izdevumu "Latvijas jaunākās grāmatas". Izdevumā tiek iekļauta informācija par Latvijā izdotajām monogrāfijām, balstoties uz saņemtajiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem. Ar izdevumu var iepazīties tiešsaistē vai arī pasūtīt saņemšanai e-pastā (pieteikties izdevuma saņemšanai ilva.ake@lnb.lv).

 

Informāciju sagatavoja:
Ilva Āķe
Nacionālās bibliogrāfijas eksperte
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka