Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums

04/03/2019
IzdrukātNosūtīt
Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums
Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums
1

2019. gada sākumā ir izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums, kas ir veltījums izcilā grāmatniecības un literatūras vēsturnieka Alekseja Apīņa (1926–2004) 90. jubilejai. Izdevumā ir apkopoti pētījumi, kas balstīti 2016. gadā notikušajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" nolasītajos referātos.

Sējums pieejams arī elektroniski TIEŠSAISTĒ.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku no Latvijas, Polijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Francijas, aktualizējot jautājumus, kas saistīti ar attiecīgā laikposma svarīgākajām grāmatzinātnes jomām un pētījumu problemātiku saskarzinātņu un kultūras procesa kontekstā.

Rakstu krājuma autoru vidū ir zinātnisku un atmiņas institūciju darbinieki, humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieki, grāmatniecības un poligrāfijas speciālisti, kā arī mācībspēki un doktoranti.

"Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums ir strukturēts trijās nodaļās, akcentējot kādu no nozīmīgākajām Alekseja Apīņa darbības sfērām – grāmatniecības vēsturi, literatūrzinātni, bibliotēku vēsturi un krājumus – un ietverot arī tām radniecīgu nozaru pētījumus. 22 rakstos ir aplūkots plašs problēmu spektrs, pievēršoties gan atsevišķu grāmatniecības un literatūras segmentu specifikas apzināšanai, gan grāmatu krājumu, atsevišķu kolekciju, ikonogrāfijas, bibliotēku attīstības procesa un citu jautājumu izpētei. 

Izdevums turpina LNB zinātnisko rakstu krājumu izdošanas tradīciju, kas aizsākusies 1964. gadā. Tematiski daudzveidīgais krājums būs noderīgs plašam lasītāju lokam – ikvienam, kurš interesējas par grāmatzinātni, bibliotēku un grāmatniecības vēsturi, bibliofiliju, kultūras un literatūras vēsturi.

Rakstu krājums ir daļa no LNB īstenotās valsts pētījumu programmas "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību".

Rakstu krājuma atvēršana notiks 25. martā plkst. 14.00 LNB Virtakas klasē (1. stāvā).

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Briežkalne
Letonikas un Baltijas centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E–pasts: sanita.briezkalne@lnb.lv