Obligātie eksemplāri

Izdrukāt

Kāpēc jāiesniedz?   |   Kas iesniedz?   |   Kādi izdevumu veidi un cik eksemplāros?
Kad jāiesniedz?   |   Kur un kā jāiesniedz?   |   Kādi dokumenti nepieciešami?
Kurās bibliotēkās tie nonāk?   |   Kāda ir atbildība par neiesniegšanu?

 

Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu izdevējam Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) ir jāpiegādā katrs izdevums, kas izdots Latvijā vai tiražēts ārpus valsts robežām pēc Latvijā reģistrēta izdevēja pasūtījuma, kā arī nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra" un tiešsaistes publikācijas (piemēram, e-grāmatas), neatkarīgi no tā, vai izdevumam ir piešķirts ISBN, ISMN vai ISSN.

 

Kontaktinformācija
Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: +371 67806148
Mob. tālr.: +371 26607274
E-pasts: obl@lnb.lv

Darba laiks
P.-Pk. 9.00-17.00
S., Sv. slēgts

 

Kāpēc jāiesniedz?

Obligātie eksemplāri ir jāiesniedz, lai nodrošinātu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un atbalstu kultūrai, izglītībai un pētniecībai.

Informācija par izdevumu tiek iekļauta:

Ziņas tiek sniegtas LR Centrālajai statistikas pārvaldei un UNESCO.

 

Kas iesniedz?

Visas juridiskās un fiziskās personas, kuras izdevušas iespieddarbu, elektronisku izdevumu vai nekonvencionālo jeb "pelēko literatūru". Obligāto eksemplāru piegādātājs var būt arī izdevuma tiražētājs, ja izdevējs ir rakstveidā vienojies ar tiražētāju (tipogrāfiju) par obligāto eksemplāru piegādi LNB.

 

Kādi izdevumu veidi un cik eksemplāros?

7 eksemplāri:

 • Grāmatas, brošūras
 • Gadagrāmatas, kalendāri (grāmatveidīgi)
 • Ceļveži, atlanti
 • Izstāžu, mākslas katalogi
 • Krāsojamās un uzdevumu grāmatas
 • Konferenču izdevumi
 • Statistikas izdevumi
 • Mācību grāmatas, darba burtnīcas
 • Promocijas darbu kopsavilkumi

5 eksemplāri:

 • Laikraksti
 • Žurnāli
 • Notis
 • Kartes
 • Kalendāri (sienas, galda, piezīmju)
 • Bukleti
 • Plakāti
 • Atklātnes
 • Preču katalogi
 • Izrāžu, izstāžu programmas
 • Tālruņu katalogi

3 eksemplāri:

 • Skaņu ieraksti
 • Videoieraksti
 • Elektroniskie izdevumi fiziskajā nesējā. Ja izdevums (piemēram, CD) ir iespieddarba pielikums vai mācību komplekta sastāvdaļa, tas piegādājams kopā ar iespieddarbu atbilstoši attiecīgā iespieddarba eksemplāru skaitam

2 eksemplāri:

 • Nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra" – literatūra, kas satur vispārpieejamu informāciju un netiek izplatīta tirdzniecības tīklā (analītisks apskats, pārskats par tehnisku vai zinātnisku pētījumu, promocijas darbs, deponēts zinātnisks darbs, konferences vai kongresa programma, materiāli u.tml.)

1 eksemplārs:

 • Izdevumi neredzīgajiem

Par tiešsaistes publikāciju (piemēram, e-grāmatu) iesniegšanu skat. "E-obligātie eksemplāri"!

 

Kad jāiesniedz?

 • Periodiskie izdevumi piegādājami pirms to realizācijas uzsākšanas
 • Nekonvencionālā jeb "pelēka literatūra" – 30 dienu laikā pēc tās izziņošanas
 • Pārējie izdevumi (arī elektroniskie fiziskajā nesējā) – 14 dienu laikā pēc to izdošanas

Ja obligātie eksemplāri netiek iesniegti noteiktajā laikā:

Savlaicīgi netiek izveidoti dati:

 • Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā Kopkatalogā
 • Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzē
 • Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē

Informācija par izdevumu netiek iekļauta ikgadējos Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajos izdevumos:

 • "Latvijas izdevējdarbības statistika"
 • "Latvijas jaunākās grāmatas"
 • "Periodikas rādītājs"

 

Kur un kā jāiesniedz?

Obligātie eksemplāri iesniedzami:

 1. LNB Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā tā DARBA LAIKĀ.
 1. Pie LNB rampas P.–Pk. 9.00–17.00 (nokļūšana no Valguma ielas puses).
  Braucot ar transportlīdzekli – jāapstājas pie barjeras un jāzvana uz tālruņa numuru 26655804 (redzams uz barjeras). Informējiet, ka vēlaties piegādāt obligātos eksemplārus, nobrauciet lejā pie rampas un sagaidiet LNB ekspeditoru!
 1. Pa pastu – adrese pasta sūtījumiem:
  Obligātie eksemplāri
  Latvijas Nacionālā bibliotēka
  Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
 1. Sūtot uz šādiem pakomātiem (mob. tālr.: +371 26607274):
 • OMNIVA – Rīgas Kleistu ielas Mego pakomāts, Kleistu iela 9, Rīga. Pakomāta indekss: 9150
 • DPD – Paku Bode Circle K Mūkusala, Mūkusalas iela 75, Rīga
 • Latvijas Pasts – LPP Olimpia 6820, Āzenes iela 5, Rīga (t/c Olimpija)

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

Obligātie eksemplāri piegādājami kopā ar pavaddokumentu (saskaņotu ar Jūsu grāmatvedību) 2 eksemplāros.

Pavaddokumentā obligāti norādāma šāda informācija:

 • Piegādātāja (Jūsu) nosaukums;
 • Saņēmēja (LNB) nosaukums,
 • Izdevuma nosaukums;
 • Eksemplāru skaits;
 • Jūsu kontaktinformācija;
 • Datums;
 • Paraksts.

Ja Jūsu grāmatvedība neiebilst, piedāvājam izmantot LNB sagatavotu pavaddokumenta FORMU (DOC).

Ja publikācija ir uzskatāma par konfidenciālu, tas ir jānorāda. Publiska piekļuve konfidenciālajiem materiāliem ir ierobežota.

 

Kurās bibliotēkās tie nonāk?

LNB obligātos eksemplārus sadala šādām bibliotēkām:

 • Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai
 • Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai
 • Latgales Centrālajai bibliotēkai
 • Latvijas Universitātes bibliotēkai vai Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkai, vai Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai, vai Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajai bibliotēkai (atkarībā no izdevuma tematikas)
 • Latvijas Neredzīgo bibliotēkai (tikai izdevumi neredzīgajiem)

LNB krājumā galvenokārt paliek divi obligātie eksemplāri, kuri nonāk:

 • Obligāto eksemplāru arhīvā mūžīgai saglabāšanai (netiek izsniegti lasītājiem)
 • Krātuvē (izsniedz lasītājiem tikai tad, ja cita izdevuma eksemplāra bibliotēkā nav)

 

Kāda ir atbildība par neiesniegšanu?

Saskaņā ar "Piespiedu naudas piemērošanas kārtību Obligāto eksemplāru likuma pārkāpuma gadījumos" (PDF) LNB ir tiesības par obligāto eksemplāru piegādes pārkāpumiem ierosināt administratīvo lietu un uzlikt piespiedu naudu. Vienlaikus tas izdevēju neatbrīvo no pienākuma iesniegt obligātos eksemplārus.