Nacionālās bibliogrāfijas rādītājs "Periodikas rādītājs"

Izdrukāt

Nacionālās bibliogrāfijas rādītājā "Periodikas rādītājs" (ISSN 1691-9289), balstoties uz obligātā eksemplāra piegādes sistēmu, reģistrēti Latvijā izdotie laikraksti, žurnāli, gada pārskati, biļeteni un rakstu krājumi. Katrs rādītājs ietver ziņas par konkrētā gada publikācijām. Periodikas rādītājam pievienoti vairāki palīgrādītāji: Personu rādītājs, Nosaukumu rādītājs, Izdevēju rādītājs, Izdošanas vietu rādītājs. 

No 2009. gada izdevums pieejams elektroniskā formā (PDF datne).

Periodiskums: ikgadējs.

Redakcijas adrese:
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: 67716222
E-pasts: gita.mikuda@lnb.lv
 

IZDEVUMA NUMURI

Citi LNB Bibliogrāfijas institūta izdevumi: