Izdevējdarbības statistika

IzdrukātNosūtīt

Latvijas izdevējdarbības statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likuma 4. pantu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem obligātajiem eksemplāriem un Pārskatu par izdevējdarbību, kuru izdevējs iesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Informācija izdevējiem

Kas ir Pārskats par izdevējdarbību?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 281 izdevējam LNB jāiesniedz Pārskats par izdevējdarbību, kurā jānorāda informācija par iepriekšējā pusgadā izdotajiem izdevumiem.

 

Kāpēc jāiesniedz Pārskats?

Lai varētu izveidot pēc iespējas precizākus datus par izdevējdarbību Latvijā, ko izmanto profesionālās organizācijas, pasniedzēji, pētnieki, studenti un citi interesenti.

Ja Pārskats netiek iesniegts, krājumā "Latvijas izdevējdarbības statistika" iekļautie un LR Centrālās statistikas pārvaldei un UNESCO sniegtie dati ir neprecīzi.

 

Kādi izdevumi jāiekļauj Pārskatā?

Jebkurš izdevums (gan iespiests, gan elektronisks (fiziskajā nesējā, piemēram, CD), gan tiešsaistes publikācija (piemēram, e-grāmata)), neatkarīgi no tā, vai izdevumam ir piešķirts ISBN, ISMN vai ISSN.

 

Kad jāiesniedz Pārskats?

  • Līdz kārtējā gada 15. jūlijam (par kalendāra gada pirmajā pusgadā izdotajiem izdevumiem)
  • Līdz nākamā gada 15. janvārim (par kalendāra gada otrajā pusgadā izdotajiem izdevumiem)

 

Kur pieejama Pārskata veidlapa?

Pārskata par izdevējdarbību veidlapa (DOCX)

 

Kā pareizi aizpildīt Pārskatu?

Paraugs, kā aizpildīt Pārskatu par izdevējdarbību (DOC)

 

Kā iesniegt Pārskatu?

  1. Sūtot uz e-pastu atskaites@lnb.lv (nepieciešams e-paraksts)
  1. Pa pastu – adrese pasta sūtījumiem:

Izdevējdarbības statistika
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

  1. Iesniedzot LNB Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā tā darba laikā
  1. Piegādājot kopā ar obligātajiem eksemplāriem - skat. Obligātie eksemplāri – Kur un kā jāiesniedz?

 

Kur pieejams krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika"?

  • Par laika periodu no 1989. līdz 2008. gadam – LNB lasītavās
  • Jaunākie krājumi pieejami elektroniski

Krājumā ir atrodama informācija par izdevējiem, izdevumiem un to tirāžām apkopotā veidā. Ja krājumā iekļautā informācija ir nepietiekama, LNB piedāvā sniegt maksas uzziņas (maksa par 1 darba stundu ir 6,47 EUR).

 

Kontaktinformācija
Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: +371 67716201, +371 22029325
E-pasts: atskaites@lnb.lv

Darba laiks
P.-Pk. 9.00-17.00
S., Sv. slēgts