ISMN notīm

IzdrukātNosūtīt

ISMN struktūra   |   Kāpēc lieto ISMN?   |   Kam piešķir ISMN?   |   Kam nepiešķir ISMN?
Kad jālieto jauns ISMN?   |   Kas piesaka ISMN?   |   Cik maksā ISMN?   |   Kā saņemt ISMN?
ISMN novietojums izdevumā   |   ISMN un svītrkodi

 

ISMN (angļu val. International Standard Music Number – starptautiskais nošu izdevumu standartnumurs) ir unikāls nošu izdevumu identifikators, ko lieto tirdzniecībā, bibliotēku sistēmās un katalogos.

ISMN piešķir gan tradicionālajiem, gan elektroniskajiem nošu izdevumiem. ISMN jāsaņem ikvienai izdevuma sastāvdaļai, kas ir pieejama atsevišķi. Katram formātam (cietie/mīkstie vāki, PDF, ePUB u.tml.) ir jālieto savs ISMN.

ISMN piešķiršana ir bez maksas.

Pieteikums LNB portālā izdevējiem
Pieteikums LNB mājaslapā
Pieteikums (DOC)
 

Kontaktinformācija
Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
M30. telpa, M stāvs
Tālr.: +371 25486320
E-pasts: ismn@lnb.lv

Apmeklētāju pieņemšana
Trešdienās 9.00-17.00

 

ISMN struktūra

ISMN numurs sastāv no 4 elementiem:

 1. Prefiksa
 2. Izdevēja identifikatora
 3. Nosaukuma identifikatora
 4. Kontrolcipara

Numuru vienmēr ievada burti "ISMN".

Katrs elements skaidri jāatdala ar defisi vai atstarpi, kad to uzrāda vizuāli nolasāmā formā.

Piemērs:
ISMN 979-0-69795-321-5

979-0

Prefikss

69795

Izdevēja identifikators

321

Nosaukuma identifikators

5

Kontrolcipars

 

Kāpēc lieto ISMN?

 • ISMN ir nošu izdevumu unikāls starptautisks identifikators
 • No ISMN var ģenerēt mašīnlasāmu EAN.UCC 13 ciparu svītrkodu, kas nodrošina ātru un nekļūdīgu nolasīšanu
 • ISMN izmanto pasūtīšanā un vairumtirdzniecībā
 • ISMN numuri palīdz apkopot pārdošanas datus

ISMN lietošana Latvijā nav obligāta, tomēr tā izmantošana ir labas prakses piemērs.

 

Kam piešķir ISMN?

Izdevumu veidi, kuriem piešķir ISMN:

 • Partitūras
 • Minipartitūras (studiju partitūras)
 • Vokālās partitūras
 • Partiju komplekti
 • Atsevišķi pieejamas partijas
 • Dziesmu teksti vai dzeja, kas publicēta kopā ar notīm
 • Nošu izdevumi Braila rakstā
 • Elektroniskie nošu izdevumi

 

Kam nepiešķir ISMN?

Izdevumu veidi, kuriem nepiešķir ISMN:

 • Grāmatas par mūziku
 • Skaņu ieraksti
 • Videoieraksti
 • u.c.

 

Kad jālieto jauns ISMN?

Jauns ISMN nepieciešams, ja:

 • Cits izdevuma formāts (piemēram, cietie/mīkstie vāki, PDF, ePUB u.tml.)
 • Rediģēts saturs
 • Papildināts izdevums
 • Jauns nosaukums
 • Jauns izdevējs
 • Jauns iesējums

Jauns ISMN nav nepieciešams ja:

 • Mainīta cena
 • Mainīts izdošanas gads
 • Mainīta tipogrāfija
 • Jauns vāka dizains
 • Labotas drukas kļūdas

Kad izdevumam izmantots ISMN, to nedrīkst izmantot cita izdevuma identificēšanai.

 

Kas piesaka ISMN?

ISMN tiek izsniegts izdevējam.

Izdevējs var būt:

 • Juridiska persona (izdevniecība, NVO, pašvaldības iestāde, valsts iestāde utt.)
 • Privātpersona

 

Cik maksā ISMN?

ISMN piešķiršana ir bez maksas.

 

Kā saņemt ISMN?

Lai saņemtu ISMN, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, norādot informāciju par izdevumu – autors, nosaukums, izdevējs u.c. ISMN var pieteikt:

 1. Tiešsaistē
 2. Nosūtot pieteikumu pa pastu
 3. Klātienē LNB

Pieteikumu var aizpildīt 3 veidos:

 1. Pieteikums LNB portālā izdevējiem
 2. Pieteikums LNB mājaslapā
 3. Pieteikums (DOC)

Pakalpojums tiek sniegts 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

ISMN novietojums izdevumā

ISMN jābūt norādītam izdevumā.

Iespiestajiem izdevumiem ISMN norādāms:

 1. Titullapas otrā pusē (autortiesību ziņu lappusē)
 2. Titullapas apakšējā daļā, ja titullapas otrā pusē nav vietas
 3. Pēdējā vāka apakšējā daļā
 4. Apvāka vai cita aizsargapvalka vai iesaiņojuma apakšējā daļā

Elektroniskajiem izdevumiem ISMN norādāms:

 1. Nosaukumlapā, pirmajā lapā (kompaktdiskiem, tiešsaistes publikācijām)
 2. Lapā, kur redzams nosaukums vai tā ekvivalents (piemēram, sākumlapā, kas redzama, piekļūstot publikācijai pirmo reizi un/vai lapā ar autortiesību ziņām)

 

ISMN un svītrkodi

Svītrkods nošu izdevumiem tiek veidots no ISMN.

ISMN lietojot svītrkodā, tas ir jāuzrāda vizuāli nolasāmā veidā tieši virs paša svītrkoda, pirms cipariem lietojot abreviatūru "ISMN".