Tematiska pieprasījuma izpilde no Latvijas nacionālās bibliotēkas krājuma materiāliem

Izdrukāt

Tematisks informācijas materiālu apkopojums ir pēc individuāla pieprasījuma sagatavots informācijas materiāls, kura izpildei nepieciešams veikt padziļinātu informācijas meklēšanas darbu. To sagatavojot, izmanto bibliotēkas krājumus – monogrāfijas, seriālizdevumus, periodiskos un citus izdevumus, LNB veidotās datubāzes, Latvijas un ārvalstu tiešsaistes abonētās pilntekstu datubāzes.

Tematiski informācijas materiālu apkopojumi pasūtami bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā. Informācijas apjoms, izpildes laiks un piegādes formāts tiek saskaņots ar klientu.

CENRĀDIS

 

Uzziņu un informācijas centra
Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļa
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Mezonīna stāvs
Tālr.: 67806113
E-pasts: konsultants@lnb.lv