Bibliogrāfiskā saraksta sastādīšana

Izdrukāt

Bibliogrāfisks saraksts ir visaptverošs informācijas avotu saraksts par noteiktu tematu. Sarakstā ietvertie ieraksti ļauj novērtēt informācijas apjomu un izvēlēties piemērotākos resursus pilnu tekstu atrašanai. Saraksta gatavošana norit saskaņā ar bibliogrāfiskā apraksta standartu.

Pasūtot bibliogrāfisku sarakstu, iespējami precīzi jādefinē temats, hronoloģiskais aptvērums un informācijas avotu valoda.

Bibliotēkas darbinieki negatavo bibliogrāfiskus sarakstus mācību vajadzībām skolēniem, bakalaura un maģistra darbiem.

CENRĀDIS

 

Uzziņu un informācijas centra
Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļa
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Mezonīna stāvs
Tālr.: 67806113
E-pasts: konsultants@lnb.lv