Ieteikumi publiskajām bibliotēkām pakalpojumu nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos

13/03/2020
Izdrukāt

Informējam, ka ar 12. marta Ministru kabineta lēmumu valstī no 13. marta līdz 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ar kuru noteikta virkne ierobežojumu - https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu. Ar šo rīkojumu ir noteikts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem, kas attiecas arī uz pašvaldību kultūras centriem, bibliotēkām un muzejiem. Tāpat valsts un pašvaldību iestādēm uzdots izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Līdz ar to aicinām, respektējot valdības lēmuma mērķi, atbildīgi izvērtēt nepieciešamību un iespējas šajā laika posmā veikt klientu apkalpošanu, pakalpojumu sniegšanu un pasākumu rīkošanu, kuros piedalās mazāk nekā 200 dalībnieku – t.sk. bibliotēku lasītāju apkalpošanu, muzeju publisko pieejamu, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu utt.

Vispārīgi ieteikumi iestāžu vadītājiem:

  1. Pirmā prioritāte ir Jūsu darbinieku un apmeklētāju drošība.
  2. Pārbaudiet, vai Jums ir visu darbinieku aktuālā kontaktinformācija – mobilo telefonu numuri un e-pasta adreses operatīvas informācijas nodošanai.
  3. Informējiet savus darbiniekus par notiekošo un vērsiet viņu uzmanību, ka atbildīgo iestāžu brīdinājumi ir uztverami nopietni. Lūdziet darbiniekus sekot līdzi savam veselības stāvoklim.
  4. Atceliet visus plānotos komandējumus līdz 14. aprīlim. Viesus no ārvalstīm līdz 14. aprīlim neplānojiet un neuzņemiet.
  5. Cik iespējams – izmantojiet attālinātā darba iespējas. Mēģiniet pēc iespējas samazināt to darbinieku skaitu, kuri ikdienā atrodas darba vietā.
  6. Protams – ievērojiet visus higiēnas un dezinfekcijas ieteikumus un sekojiet līdz oficiālajai informācijai www.spkc.gov.lv un www.vm.gov.lv

Ieteikumi publiskajām bibliotēkām pakalpojumu nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai (PDF)

Visa aktuālā informācija tiks ievietota Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv, kā arī visu kultūras institūciju tīmekļvietnēs. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

Latvijas Nacionālā bibliotēka no 13. marta līdz 14. aprīlim sniegs tikai neklātienes pakalpojumus. Iepriekš plānotie publiskie un profesionālās pilnveides pasākumi šajā laikā nenotiks.

 

Papildu informācija:
Evija Vjatere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv