Tipogrāfijas pakalpojumi - drukas darbi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 02.04.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojumi - drukas darbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/10
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

16.04.2014. līdz plkst. 14:00

  Kontaktpersonas:

Anete Krūmiņa, tālr.: 20081304, e-pasts: anete.krumina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 10.04.2015. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 16.04.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 27.04.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 28.04.2015.
2. daļa: 29.05.2015.
3. daļa: 29.05.2015.
4. daļa: 29.05.2015.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Jelgavas tipogrāfija"
2. daļa: SIA "BMT Group"
3. daļa: SIA "Jelgavas tipogrāfija"
4. daļa: SIA "MC Ābols poligrāfija"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 31.12.2015.
2. daļa: 31.12.2015.
3. daļa: 31.12.2015.
4. daļa: 31.12.2015.
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 11 073,30 EUR
2. daļa: 917,00 EUR
3. daļa: 14 014,80 EUR
4. daļa: 1 860,00 EUR
  Līguma grozījumi: