Telpu noma restorāna un kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 24.09.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Telpu noma restorāna un kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/noma/2014/01
  Iepirkuma procedūras veids: Rakstiska izsole
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.10.2014. līdz plkst. 14:00
  Kontaktpersonas:

Guna Lasmane, tālr.: 67806100, e-pasts: Guna.Lasmane@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
Tehniskās specifikācijas pielikumi (ZIP)
  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija, 03.10.2014. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 06.10.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.10.2014.
  Informācija par uzvarētāju:

SIA "TLG Hotell Latvija"

Piedāvātā nomas maksa - 7,00 EUR par 1m2

Izsoles uzvarētājs "TLG Hotell Latvija", SIA atsakās no telpu nomas līguma slēgšanas saskaņā ar Nr. LNB/noma/01 izsoles nolikuma punktu 4.2. Citu nolikumam atbilstošu piedāvājumu nav.