Telpu noma restorāna un kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 21.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Telpu noma restorāna un kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/noma/2014/02
  Iepirkuma procedūras veids: Rakstiska izsole
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.12.2014. līdz plkst. 14:00
  Kontaktpersonas:

Guna Lasmane, tālr.: 67806100, e-pasts: Guna.Lasmane@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
Tehniskās specifikācijas pielikumi
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 01.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 03.12.2014.
  Informācija par uzvarētāju: SIA "OZRT"
Piedāvātā nomas maksa - 7,10 EUR par 1m2