Telpu noma galvenā būvuzņēmēja garantijas perioda funkciju nodrošināšanai

IzdrukātNosūtīt
1. Izsoles izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 12.06.2015.
  Izsoles nosaukums: Telpu noma galvenā būvuzņēmēja garantijas perioda funkciju nodrošināšanai
  Izsoles identifikācijas Nr.: LNB/noma/2015/01
  Izsoles procedūras veids: Telpu nomas tiesību izsole
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

29.06.2015. līdz plkst. 14:00

  Kontaktpersona:

Guna Lasmane, tālr.: 67806100, e-pasts: guna.lasmane@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums: Pieteikums (DOCX)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums: Līguma projekts (DOCX)
Telpu plāns (PDF)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 29.06.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.06.2015.
  Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Nacionālā Būvkompāniju apvienība"
Piedāvātā nomas maksa – 6,67 EUR par 1 m2
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 01.07.2015.
  Līguma izpildītājs: Pilnsabiedrība "Nacionālā Būvkompāniju apvienība"
  Līguma termiņš: 31.12.2015.
  Līgumcena (bez PVN): 283,48 EUR
  Līguma grozījumi: