Statīvi grāmatu eksponēšanai

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.04.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Statīvi grāmatu eksponēšanai
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/04
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersona: Ineta Kivle, tālr.: 67365264, e-pasts: Ineta.Kivle@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (DOC)
2.pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (XLS)
3.pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4.pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 07.05.2014. plkst.10:00
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.05.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkumu procedūra pārtraukta
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: