Specializētie līdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 25.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Specializētie līdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/33
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

09.12.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
3. pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.01.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Exceed"
  Līguma termiņš: Viens mēnesis, no līguma spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 18 755.70 EUR
  Līguma grozījumi: