Specializētās programmatūras iepirkums

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 14.05.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Specializētās programmatūras iepirkums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/23
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.05.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Emīls Klotiņš, tālr.: 67716061, e-pasts: Emils.Klotins@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.05.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 19.06.2015
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 16.07.2015
  Līguma izpildītājs: SIA "C2"
  Līguma termiņš: 6 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): EUR 20803,13
  Līguma grozījumi: