Skatuves, gaismu un skaņas aparatūras nodrošināšana LNB atklāšanas pasākumos

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 14.08.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Skatuves, gaismu un skaņas aparatūras nodrošināšana LNB atklāšanas pasākumos
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/17
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2014. līdz plkst.13:00
  Kontaktpersonas:

Kristīne Robežniece, e-pasts: Kristine.Robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums: Pieteikums (DOC)
2.pielikums: Tehniskā specifikācija (DOC)
3.pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
4.pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 25.08.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.08.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Kompānija NA"
  Līguma termiņš: 29.08.2014.
  Līgumcena (bez PVN): 15390,00 EUR
  Līguma grozījumi: