Siltumapgādes automātiskās vadības sistēmas ierīkošana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Siltumapgādes automātiskās vadības sistēmas ierīkošana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

05.12.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersonas:

Par iepirkuma dokumentāciju: Antons Pastars, tālr.: 26308475, e-pasts: antons.pastars@lnb.lv
Par tehnisko piedāvājumu un objekta apskati: Raimonds Viršila, tālr.: 29284410

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 05.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums:  
  Iepirkuma procedūras ziņojums:
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 15.12.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "MODULS RĪGA"
  Līguma termiņš: Līdz 23.12.2014.
  Līgumcena (bez PVN): 3 943.50 EUR
  Līguma grozījumi: