Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes uzglabāšanas iekārtas apkope

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 04.12.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes uzglabāšanas iekārtas apkope
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/34
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

15.12.2014. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija, 09.12.2014. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 15.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 17.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.12.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "INTERGAZ"
  Līguma termiņš: 2016. gada 31. decembris
  Līgumcena (bez PVN): 9 130.00 EUR
  Līguma grozījumi: