Restaurācijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Restaurācijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/26
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

04.12.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersonas:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1. pielikums: Pieteikums (DOC)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums: Finanšu piedāvājums (XLS)
Līguma projekts (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija, 13.11.2014. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 04.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 28.01.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
  Papildus informācija: Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultāta
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: