Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 26.02.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/11
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

10.03.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLS)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 04.03.2015 (PDF)
Papildus informācija 2, 05.03.2015 (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 10.03.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 13.03.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Amber Line"
  Līguma termiņš: 2 gadi
  Līgumcena (bez PVN): 40 000.00 EUR
  Līguma grozījumi: