Personāla vadības apmācība

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 06.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Personāla vadības apmācība
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/23
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

20.11.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1. pielikums: Pieteikums (DOC)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija, 13.11.2014. (PDF)
Papildus informācija, 10.11.2014. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 20.11.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 21.01.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Ķemers Business and Law Company"
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 3 786.82 EUR
  Līguma grozījumi: