Periodisko izdevumu iesiešana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 03.12.2012.
  Iepirkuma nosaukums: Periodisko izdevumu iesiešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2012/15
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.12.2012. plkst. 12:00
  Kontaktpersona: Izolde Pile, tālr.: 67312794, e-pasts: izolde.pile@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:  
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs: SIA "Zelta rudens"
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN): 13 436,10 LVL
  Līguma grozījumi: