Papīra produkcijas iepirkums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.04.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Papīra produkcijas iepirkums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/22
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

14.05.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (XLS)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informacija 1, 06.05.2015. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 14.05.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.05.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 11.06.2015.
2. daļa: 11.06.2015.
3. daļa:  -
4. daļa:  11.06.2015.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "ARGA"
2. daļa: SIA "Daiļrade EKSPO"
3. daļa:  -
4. daļa: SIA "ARGA"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 1 gads
2. daļa: 1 gads
3. daļa:  -
4. daļa: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 503.00 EUR
2. daļa: 1 348.60 EUR
3. daļa:  -
4. daļa: 2 566.80 EUR
  Līguma grozījumi: