Multimēdiju digitalizācijas laboratorija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 16.03.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Multimēdiju digitalizācijas laboratorija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/13
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkumu procedūra pārtraukta

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 16.03.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkumu procedūra pārtraukta
Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: