LNB telefonijas pieslēguma izveide

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 06.08.2014.
  Iepirkuma nosaukums: LNB telefonijas pieslēguma izveide
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/13
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.08.2014 līdz plkst.10:00
  Kontaktpersonas:

Iveta Tiltiņa, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Par tehniskiem jautājumiem: Didzis Čipens, e-pasts: tikli@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.08.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 25.08.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 20.10.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "CSC Telecom"
  Līguma termiņš: 24 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 2 306,20 EUR
  Līguma grozījumi: 01.07.2015. Līguma termiņa samazinājums.