LNB IP telefonijas programmatūras licenču iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.08.2014.
  Iepirkuma nosaukums: LNB IP telefonijas programmatūras licenču iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/14
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.09.2014 līdz plkst.10:00
  Kontaktpersonas:

Iveta Tiltiņa, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Par tehniskiem jautājumiem: Didzis Čipens, e-pasts: tikli@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 01.09.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 04.09.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 17.10.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Santa Monica Networks"
  Līguma termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
  Līgumcena (bez PVN): 32 197,40 EUR
  Līguma grozījumi: