LNB interneta pieslēguma risinājums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.05.2014.
  Iepirkuma nosaukums: LNB interneta pieslēguma risinājums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/08
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2014. līdz plkst.10:20
  Kontaktpersonas:

Jānis Freimanis, tālr. 67280851, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.06.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 10.07.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.08.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Lattelecom"
  Līguma termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas vai līdz brīdim, kad kopējā par Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājam samaksātā summa sasniedz 41 999,99 EUR bez PVN
  Līgumcena (bez PVN): 39 900,00 EUR
  Līguma grozījumi: