LNB atklāšanas svētku pasākumu producēšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 15.08.2014.
  Iepirkuma nosaukums: LNB atklāšanas svētku pasākumu producēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/18
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.08.2014. līdz plkst.11:00
  Kontaktpersonas:

Kristīne Robežniece, e-pasts: Kristine.Robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.08.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.08.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Event Marketing"
  Līguma termiņš: 29.08.2014.
  Līgumcena (bez PVN): 29996,29 EUR
  Līguma grozījumi: