Lielgabarīta mantu un tehnikas pārvešana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 29.08.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Lielgabarīta mantu un tehnikas pārvešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/19
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.09.2014. līdz plkst. 10:00
  Kontaktpersonas:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums: Pieteikums (DOC)
2.pielikums: Tehniskā specifikācija (XLS)
3.pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 10.09.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.09.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 22.09.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Entrons"
  Līguma termiņš: 2 kalendārās nedēļas (pēc līguma noslēgšanas)
  Līgumcena (bez PVN): 8 500.00 EUR
  Līguma grozījumi: