Lielgabarīta mantu un tehnikas pārvešana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 12.08.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Lielgabarīta mantu un tehnikas pārvešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/15
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.08.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersonas:

Anita Egle-Bērtiņa, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums: Pieteikums (DOC)
2.pielikums: Tehniskā specifikācija (XLS)
3.pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.08.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 27.08.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkumu procedūra pārtraukta
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: