LIBER 2014 konferences dalībnieku ēdināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 11.06.2014.
  Iepirkuma nosaukums: LIBER 2014 konferences dalībnieku ēdināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/10
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.06.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersonas:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr. 67365261, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (DOC)
2.pielikums: Tehniskā specifikācija – piedāvājums (DOC)
3.pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
4.pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija, 18.05.2014. (PDF)
Papildus informācija, 20.05.2014. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 25.06.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.06.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1.daļa: 27.06.2014.
2.daļa: 27.06.2014.
3.daļa: 27.06.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Garlibs"
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN): 1.daļa: 11 036.00 EUR    
2.daļa: 5 165.00 EUR
3.daļa: 5 187.00 EUR
  Līguma grozījumi: