Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu apstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība"

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 31.08.2012.
  Iepirkuma nosaukums: Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu apstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2012/9/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.09.2012. plkst. 11:00
  Kontaktpersona: Karīna Bandere, tālr.: 67439943, e-pasts: karina.bandere@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (PDF)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 21.09.2012.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Procedūra pārtraukta
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: