Lasītāju identitāšu risinājuma papildus funkcionalitātes izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība"

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 07.03.2014
  Iepirkuma nosaukums: Lasītāju identitāšu risinājuma papildus funkcionalitātes izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/02/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.03.2014. līdz plkst. 10:00
  Kontaktpersona: Karīna Bandere
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.03.2014. plkst. 10:00
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: